Auditories

Auditories

Conèixer l’estat actual en l’àmbit higiènic del teu establiment és el primer pas de voler millorar i demostrar el teu nivell de superació. Això farà que puguis marcar una gran diferència.
Les nostres auditories se centren a conèixer tant l’estat dels establiments com el personal que hi treballa en ells.
Observem en detall les instal·lacions. Posteriorment, elaborem un informe de l’auditoria amb imatges, comentaris i puntuacions per mesurar el progrés dels nostres clients.