FORMACIONS PRESENCIALS

La formació és bàsica a l’hora de tenir un equip preparat que compleixi amb les bones pràctiques de manipulació, assegurant que els aliments siguin segurs i de qualitat.

Curs de manipulació d’aliments
Al Principat d’Andorra els cursos de manipulació dels aliments són obligatoris per tots aquells treballadors que manipulen aliments. Impartim aquests cursos en una aula de formació o podem desplaçar-nos als establiments per formar al personal.
Curs de manipulació i elaboració de plats per a al·lèrgics i intolerants alimentaris
El curs de Manipulació I Elaboració de Plats per a al·lèrgics i intolerants alimentaris està destinat a tots aquells manipuladors que ja han assolit els coneixements bàsics de la manipulació d’aliments i necessiten una formació addicional relacionada amb els al·lèrgens per tal d’evitar contaminacions que puguin causar una simptomatologia greu. Pren especial importància dintre del sector de la restauració col·lectiva en la qual es tracten diferents al·lèrgies i intoleràncies alhora i per a molts individus. Us ajudarà a conèixer i gestionar les diferències i característiques de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
Curs de bones Pràctiques per la cuina al buit
En aquest curs es mostren diferents coneixements per la cuina al buit respectant la legislació. T’ajudarà a adquirir una nova tècnica de cuina innovadora i segura.