Sistemes APPCC

Sistemes APPCC

Els sistemes d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics porten l’autocontrol a un nivell més exigent i permeten tenir identificats tots els punts claus per assolir l’excel·lència en la seguretat alimentària.
Hem de tenir en compte que aquests sistemes són preventius i, per tant, ens ajudaran a l’hora de detectar incidències i resoldre-les abans que esdevinguin un perill.

Els sistemes APPCC es basen en 7 principis que tenim en compte a l’hora de crear-los:

Z

Principi 1. Realitzar un análisi de perills

Z

Principi 2. Determinar els punts crítics de control (PCC).

Z

Principi 3. Establir límits crítics

Z

Principi 3. Establir límits crítics

Z

Principi 5. Establir mesures correctores

Z

Principi 6. Establir procediments de verificació

Z

Principi 7. Establir un sistema de documentació sobre els procedimients i registres associats a l’APPCC